Mozilla Thunderbird 3.0.2

Mozilla Thunderbird 3.0.2

przez -
0 298
Thunderbird

Po wydaniu Wydany został klient poczty Mozilla Thunderbird 3.0.2. Wydanie to zawiera dużą ilość poprawek związanych z bezpieczeństwem aplikacji. Poprawiona została również obsługa protokoły IMAP. Zwiększono stabilność aplikacji oraz rozwiązano problem z migracją z Thunderbirda 2 na Thunderbirda 3. Nie są kasowane już podfoldery z określonymi znakami specjalnymi. Pojawiła się możliwość szybkiego wyłączenia funkcji DNS prefetching.