MySQL 5.5.18

MySQL 5.5.18

przez -
3 712
MySQL

Oracle ogłosiło wydanie MySQL 5.5.18, regularnej aktualizacji produkcyjnej wersji otwartoźródłowej bazy danych. Firma oznaczyła niebezpieczne zapytania dla replikacji o nie oparte (statement-based replication). Zapytania te opierają się głównie o wynik polecenia SELECT, gdzie nie można ustalić kolejności wyników. Poprawiono także błąd w replikacji, gdzie master mógł wysłać niebezpieczne zdarzenia do slaves, jeżeli dysk przechowywał binarne logi na masterze, który stał się przepełniony.

Inne zmiany obejmują poprawki w bibliotece libedit w pakiecie MySQL, usuwanie i zwalnianie niepotrzebnej alokacji pamięci, podczas otwierania tabel, poprawiono awarie związane z tabelami ARCHIVE i FEDERATED. Usunięto możliwą awarię w komendzie OPTIMIZE TABLE przy użyciu MyISAM. Programiści umożliwili także użycie RPM w celu zastąpienia dowolnie zainstalowanej wersji MySQL inną z tej samej rodziny, np. podczas aktualizacji z wersji darmowej do komercyjnej.

3 Komentarze

Odpowiedz