MySQL 6.x

MySQL 6.x

przez -
0 1153
MySQL

MySQL, mimo że nie wydał wciąż produkcyjnej wersji 5.1 serwera baz danych, to już postanowił upublicznić wersję oznaczoną numerkiem 6.0. Serwer MySQL 6.0 wszedł obecnie w fazę alfa co oznacza, że może ulec zmianie jego funkcjonalność zarówno in plus jak też in minus. Dostępne źródła zwierają silnik baz danych „następnej generacji”.

Falcon (sokół) będzie pozwalał na przeprowadzanie transakcji zgodnych z warunkami ACID, definiowanie przestrzeni tabel, zaawansowanie monitorowanie i diagnozowanie, wysokowydajny mechanizm Cache i zaawansowane indeksowanie przy użyciu struktury drzewa zbalansowanego.

Przewagą Falcona nad obecnymi silnikami stosowanymi przez MySQL (m.in. InnoDB oraz MyISAM) ma być prostota konfiguracji oraz zdolność do odtwarzania po awarii.

Decyzja o rozpoczęciu prac nad silnikiem Falcon zbiegła się z informacja o wykupie producenta InnoDB przez Oracle oraz zatrudnieniu Jima Starkey’a w MySQL. Starkey wcześniej pracował nad silnikiem InterBase, który w czasach swej świetności był przodownikiem innowacyjności (m.in. obsługa procedur odpalanych, MVCC).

Więcej informacji: mysql.com.

Brak komentarzy

Odpowiedz