Do nagrywania pracy w systemie graficznym znajdziemy wiele aplikacji. Potrafią on nagrać dźwięk i kodować wideo w różnych formatach. A co jeśli zechcemy nagrać naszą pracę w terminalu? Czy dla wyniku kilku poleceń trzeba tworzyć wielki plik wideo? Na szczęście nie. Od tego jest ascii.io!

Program ascii.io to najprostsza metoda nagrania pracy w terminalu. Za pomocą jednego polecenia potrafi ona nagrać wyniki naszej pracy, wysłać je na serwer i ładnie zaprezentować w przeglądarce WWW. Projekt ten jest w pełni Open Source i został napisany przez Marcina Kulika.

Przykładowe nagranie: http://ascii.io/a/1103.

Ascii.io zostało napisane w Pythonie, a kod źródłowy dostępny jest w serwisie GitHub. Do odtwarzania nagrań, została wykorzystana implementacja terminala VT102 ANSI w JavaScripcie.

Instalacja

Do instalacji lub aktualizacji aplikacji będzie konieczne wydanie jednego polecenia:

[root@muszelka /]# curl -sL get.ascii.io | bash
Installing to /usr/local/bin/asciiio...
Done. Now start recording by typing "asciiio".

Nagrywanie terminala

Aby rozpocząć nagrywanie terminala należy wydać polecenie asciiio. Zostanie uruchomiony nowy terminal a wynik jego pracy nagrany. Aby zakończyć nagrywanie należy wcisnąć klawisze [CTRL] + [d].

Możemy również wydać polecenie asciiio auth, które powiąże wysyłane przez program nagrania z naszym profilem w serwisie.