Pierwsze minuty lotu po starcie Falcon 9 minęły na procesie separacji poszczególnych adapterów startowych (tzw. FreeFlyer)od górnego stopnia rakiety. Około 45-tej minuty po starcie nastąpiło odłączenie ostatniego z nich, w którym znajdował się PW-Sat2.

Czwarty polski satelita został uwolniony w przestrzeń kosmiczną 4 grudnia ok. godz. 00:10, a 40 minut później rozpoczął nadawanie sygnałów radiowych na Ziemię. Około 9.00 zarejestrowane zostały pierwsze dane telemetryczne ze stacji naziemnych zlokalizowanych w siedzibie Future Processing w Gliwicach oraz na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jak wynika z danych telemetrycznych satelita okrąża Ziemię na wysokości 600 km. Przesłane dane potwierdzają otwarcie się wszystkich anten, podają także temperaturę baterii i komputera pokładowego.

Odebrane dane z satelity można analizować i przeglądać w specjalnej aplikacji webowej. Zawarte są w nich informacje dotyczące kluczowych temperatur, stanu naładowania akumulatora, energii pozyskanej z paneli słonecznych, stanie eksperymentów i komputera pokładowego.

Najważniejszym zaplanowanym zadaniem w tej misji przetestowanie żagla deorbitacyjnego, który może być rozwiązaniem problemu coraz to większej ilości śmieci w kosmosie. Zwiększony opór aerodynamiczny spowoduje obniżenie orbity, a konsekwencji spalenie satelity w atmosferze ziemi.

Żagiel pozwoli skrócić czas, w którym zniszczeniu ulegną satelity w ziemskiej atmosferze. Do tej pory na orbitę trafiło okołoziemską trafiło ponad 8000 satelitów, z czego współcześnie działa około 1900.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz