Nazwa „Linux” nie jest znakiem handlowym

Nazwa „Linux” nie jest znakiem handlowym

przez -
0 739
Linux Tux

Organizacji Linux Australia nie udało się zarejestrować nazwy „Linux” jako znaku handlowego. Nazwa miała być zarejestrowana w imieniu organizacji założonej przez Linusa Torvaldsa – Linux Mark Institute, aby nie dopuścić do zastrzeżenia jej przez kogoś innego. Jako uzasadnienie odmowy rejestracji nazwy urzędnicy uznali fakt, iż termin „Linux” nie wykazuje cech charakterystycznych dla znaków handlowych. Linux Mark Institute poprosiła także o wydanie pisemnego oświadczenia, gwarantującego, że nazwa „Linux” nie zostanie zarejestrowana jako znak handlowy przez inne organizacje lub firmy.

Brak komentarzy

Odpowiedz