NeteXt’73 Kernele v30.1 z obsługą kompresji lzo, lz4 i deflate

NeteXt’73 Kernele v30.1 z obsługą kompresji lzo, lz4 i deflate

przez -
15 1276
NeteXt'73

Projekt NeteXt’73 ogłosił wydanie Kerneli v30.1, które są oparte o jądro Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10 i Ubuntu 14.04 w wersjach 64 bitowych. Wraz z nimi dostarczane są odpowiednio przystosowane do działania sterowniki nVidia Linux Display Driver oraz AMD Catalyst. Kernele posiadają auto-grupowanie (Automatic process group scheduling), używają dwóch planistów: CFQ (dla dysków zwykłych) i noop (dla dysków SSD) oraz wyłączono SELinux.

Dodano pełne wsparcie dla dla mechanizmu zswap, w tym kompresji lzo (standardowej), ale także lz4 i deflate. Owa funkcja została dodana we wpisach GRUB.

Objaśnienie trybów kompresji:

  • lzo – to standardowy tryb kompresji dla mechanizmu zswap. Kompresor ten zapewnia bardzo wysoki stopień kompresji, jednaj jest to okupione dłuższym czasem kompresji i dekompresji danych, co oczywiście przejawiać się może dłuższym czasem reakcji oraz większym obciążeniem zasobów [Procesora],
  • lz4 – to kompresor o wysokim stopniu kompresji, przy jednoczesnym bardzo wydajnym procesie dekompresji – nawet 4-5 x szybszym niż w przypadku lzo. Tu jednak minusem jest zajęcie większych zasobów Ram, ze względu na mniejszy współczynnik kompresji,
  • deflate – to kompresor wykorzystujący mechanizmy wykorzystujący algorytm LZ77 oraz kodowanie Huffmana. Jest słabsza metodą kompresji niż w/w.