Ogłoszono wydanie nginx 1.2, serwera www i proxy, stworzonego przez Igora Sysojewa, który jest rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx, Inc. Został zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach. Wydawany jest na 2-klauzulowej licencji BSD.

Udoskonalono wsparcie HTTP Proxy z możliwością ponownego nawiązywania połączeń do serwerów upstream. Pojawiła się konsolidacja wielu równoległych zapytań, bardziej elastyczne opcje konfiguracji dla klienta DNS (DNS resolver), przekierowania proxy, kontrola ciasteczek i nagłówków oraz udoskonalone równoważenie obciążenia (load balancig).

Zmniejszono zużycie pamięci w długotrwałych połączeniach SSL/TLS oraz zwykłych, ulepszono wydajność związaną ze zoptymalizowanymi pod JIT wyrażeniami regularnymi, poprawiono obsługę zapisu i odczytu na dysk, a także zoptymalizowano zarządzanie pamięcią podręczną. W kwestii względów bezpieczeństwa dodano limity bajtowe HTTP, bardziej elastyczne połączenia i konfiguracja blokowania wywołań. Dodano kontrolowanie zabezpieczeń systemu plików.