Ogłoszono wydanie nginx 1.4.3, serwera www i proxy, stworzonego przez Igora Sysojewa, który jest rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx, Inc. Został zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach. Wydawany jest na 2-klauzulowej licencji BSD.

Naprawiono znalezione błędy w serwerze proxy poczty, module ngx_http_autoindex_module, zmiennej $request_time oraz usunięto krytyczne błędy.

Brak komentarzy

Odpowiedz