Ogłoszono wydanie nginx 1.6.0 i nginx 1.7, serwera www i proxy, stworzonego przez Igora Sysojewa, który jest rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx, Inc. Został zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach. Wydawany jest na 2-klauzulowej licencji BSD.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano obsługę protokołu SPDY 3.1
  • Udoskonalono obsługę SSL
  • Dodano ponowną weryfikację pamięci podręcznej przy warunkowych żądaniach
  • Porzucono wsparcie dla nginx 1.4, sforkowano nginx 1.5 do nginx 1.6, która to linia będzie otrzymywała jedynie poprawki błędów i aktualizacje bezpieczeństwa. nginx 1.7 natomiast to seria z nowościami

Brak komentarzy

Odpowiedz