Novell przejmuje firmę PlateSpin

Novell przejmuje firmę PlateSpin

przez -
0 301
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o zawarciu wiążącego porozumienia o przejęciu firmy PlateSpin Ltd. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji Novella w obszarze nowoczesnych centrów danych i umożliwi dostarczanie na rynek oprogramowania, które w dynamiczny sposób obsługuje newralgiczne dla firm usługi w fizycznej jak i wirtualnej infrastrukturze IT. PlateSpin oferuje kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zmiennym obciążeniem serwerów, jak również danymi, aplikacjami i systemami operacyjnymi na serwerach fizycznych lub wirtualnych.

Rozwiązania te ułatwiają i przyspieszają proces konsolidacji serwerów, relokację centrów danych i przywracanie sprawności systemów po awarii. Oferta Novell i PlateSpin zapewni kompleksową obsługę heterogenicznych środowisk IT oraz optymalizację działania systemów Linux, UNIX i Windows w fizycznych i wirtualnych centrach danych.

Do optymalizacji działania centrów danych niezbędne jest elastyczne i zautomatyzowane oprogramowanie do zarządzania, umożliwiające pełne wykorzystanie zasobów serwerowych i przenoszenie obciążeń, mówi Stephen Elliot, dyrektor ds. badań w dziale Enterprise Systems Management Software and ITMS firmy IDC. W ciągu najbliższych trzech lat heterogeniczne architektury zwirtualizowane staną się normą dla większości działów informatyki. Wymagać to będzie zastosowania rozwiązań do zarządzania centrami danych, umożliwiających zmniejszanie kosztów eksploatacji oraz integrowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi w infrastrukturze obejmującej serwery i pamięci masowe, zapewniając lepszą kontrolę nad warstwą sprzętu i zwirtualizowanego oprogramowania.

Optymalizacja centrów danych

Oferta Novell i PlateSpin pozwoli rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się obecnie użytkownicy centrów danych, takich jak:

  • Relokacja: PlateSpin udostępnia w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania automatyzujący fazy oceny i migracji w takich procesach, jak konsolidacja serwerów, relokacja centrów danych i modernizacja sprzętu, sprzyjając obniżeniu kosztów, zużycia energii i zapotrzebowania na przestrzeń wymaganą przez infrastrukturę centrów danych.
  • Bezpieczeństwo: Rozwiązania PlateSpin do przywracania sprawności systemów po awarii umożliwiają podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw, zapewniając ochronę procesów przetwarzania na serwerach fizycznych i wirtualnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacyjnej.
  • Udostępnianie zasobów: Dzięki technologii Using PlateSpin klienci uzyskują ujednolicony sposób zarządzania obrazami systemów i konfigurowania obciążeń – niezależnie od stosowanej platformy. Pozwala to wyeliminować manualne procesy instalacji i radykalnie skrócić czas realizacji nowych zadań. Usprawnia to również reagowanie na zmiany obciążenia i wzrost zapotrzebowania na zasoby np. w godzinach szczytu lub przy testowaniu nowych rozwiązań.
  • Optymalizacja i zarządzanie: Oprogramowanie firm Novell i PlateSpin umożliwi optymalizację obciążenia infrastruktury fizycznej i wirtualnej dzięki zautomatyzowanym mechanizmom monitorowania i równoważenia obciążeń w oparciu o dostępność serwerów i informację o zapotrzebowaniu na moc przetwarzania. Automatyzacja procesów i kontrola trendów wykorzystania zasobów fizycznych i wirtualnych pozwoli zwiększyć rzeczywiste wykorzystanie serwerów i lepiej rozwiązywać problemy wynikające z przenoszenia obciążeń.

Przejęcie PlateSpin przez Novella zapewni lepszą obsługę popularnych systemów operacyjnych i platform wirtualnych w heterogenicznych centrach danych. Umocni również pozycję firmy Novell na rynku rozwiązań open source do wirtualizacji dzięki dostępności narzędzi pozwalających łatwo przenosić obciążenia z serwerów fizycznych np. na maszyny wirtualne Xen działające w środowisku SUSE Linux Enterprise czy inne platformy wirtualne wykorzystujące rozwiązania VMware, Citrix czy Microsoft.

Ron Hovsepian, prezes i dyrektor generalny firmy Novell, powiedział: Wzbogacenie oferty Novella o produkty PlateSpin umożliwi nam dostarczanie nowej generacji oprogramowania do obsługi infrastruktury IT w centrach danych. Dzięki temu będziemy dysponować najpełniejszym rozwiązaniem do zarządzania obciążeniem serwerów, które umożliwi monitorowanie i analizowanie obciążeń przewidzianych do wirtualizacji, pozwoli łatwo wirtualizować i dewirtualizować obciążenia, zautomatyzuje zarządzanie obciążeniami, a także udostępni opartą na oprogramowaniu open source platformę do przetwarzania zwirtualizowanych zadań.

Stephen Pollack, założyciel i dyrektor generalny PlateSpin, powiedział: Rozwiązania PlateSpin do zarządzania obciążeniem serwerów umożliwiają szybkie i efektywne dostosowywanie centrów danych do zmiennych potrzeb biznesowych. Ich możliwości, komplementarne w stosunku do narzędzi ZENworks Orchestrator i rozwiązań wirtualizacyjnych Novella, zapewnią ich użytkownikom szereg nowych korzyści.

Novell przejmie firmę PlateSpin za 205 milionów USD. Proces przejęcia powinien się zakończyć w drugim kwartale roku finansowego 2008. Po włączeniu do działu zarządzania systemami i zasobami firmy Novell, PlateSpin będzie rozwijać swoje rozwiązania i oferować je klientom na całym świecie za pośrednictwem oddziału w Toronto i globalnej sieci firmy Novell.

Informacje o firmie PlateSpin

Firma PlateSpin Ltd., założona w 2003 roku, dostarcza ujednolicony zestaw rozwiązań umożliwiających przedsiębiorstwom wdrażanie, zarządzanie i rozbudowę rozwiązań wirtualizacyjnych w centrach danych. Opracowane przez PlateSpin i objęte wnioskiem patentowym technologie konwersji i optymalizacji uwalniają oprogramowanie od platform sprzętowych, pozwalając swobodnie gospodarować działającymi w sieci serwerami i optymalnie rozłożyć obciążenie dostępnych zasobów. Rozwiązania PlateSpin są stosowane przez firmy z listy Global 2000, obniżają koszty i usprawniają konsolidację serwerów, przywracanie sprawności systemów po awarii oraz migracje na nowe platformy sprzętowe. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.platespin.com/novell.

(Novell)