Novell uruchamia program SUSE Appliance

Novell uruchamia program SUSE Appliance

przez -
0 624
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o uruchomieniu programu SUSE Appliance skierowanego do producentów oprogramowania. Ma on celu ułatwienie tworzenia programowych urządzeń łączących ich aplikacje i system SUSE Linux Enterprise w jeden zintegrowany pakiet gotowy do wdrożenia u klientów. Novell udostępnił już wersję beta systemu SUSE Linux Enterprise JeOS do tworzenia programowych urządzeń. Stanowi on zminimalizowaną wersję komercyjnej dystrybucji SUSE Linux Enterprise. Główne korzyści dla klientów ze stosowania SUSE Linux Enterprise JeOS to ułatwienie procesu wdrażania aplikacji i uzyskania wsparcia technicznego, a także niższe koszty z tym związane.

Według IDC programowe urządzenia będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w procesie wdrażania aplikacji – mówi Al Gillen, wiceprezes do spraw badań w dziedzinie oprogramowania systemowego w IDC. Pozwalają one niezależnym dostawcom oprogramowania dostarczać w pełni skonfigurowane i zoptymalizowane zestawy oprogramowania zawierające system operacyjny, elementy infrastrukturalne niskiego poziomu oraz aplikacje w postaci zunifikowanych, łatwych do zarządzania pakietów. Ten rodzący się format zapewnia bezproblemową współpracę między systemem operacyjnym i aplikacjami, bezpośrednio wykorzystując wirtualną infrastrukturę wdrażaną obecnie u klientów. Spodziewamy się, że najważniejsi dostawcy systemów operacyjnych, tacy jak Novell, przyczynią się do wzrostu świadomości wśród klientów i szybszego upowszechnienia programowych urządzeń.

Program SUSE Appliance umożliwi niezależnym dostawcom oprogramowania łączenie ich aplikacji z dopasowanymi do indywidualnych potrzeb wersjami platformy SUSE Linux Enterprise i dostarczanie tak utworzonych pakietów jako programowych urządzeń, gotowych do uruchomienia na sprzęcie wyposażonym w procesory x86, lub zawierających parawirtualne jądro wirtualnych urządzeń zapewniających optymalną wydajność w środowiskach zwirtualizowanych. Wirtualne urządzenia stworzone w ramach programu SUSE będą współpracować z wybranym przez klienta hipernadzorcą, takim jak Xen, VMware ESX czy Microsoft Hyper-V, w trybie parawirtualiazcji lub w pełnej wirtualizacji.

W ramach programu SUSE Appliance Novell będzie współpracować z niezależnymi dostawcami oprogramowania nad tworzeniem technologii niezbędnych do dostarczania aplikacji w formacie programowych urządzeń. IDC ocenia, że w 2011 roku wartość rynku programowych urządzeń sięgnie 700 milionów USD. W najbliższych miesiącach Novell udostępni w ramach programu SUSE Appliance wiele nowych rozwiązań, w tym zautomatyzowane narzędzie do tworzenia programowych urządzeń.

Wirtualizacja i model programowych urządzeń upraszczają proces dostarczania aplikacji klientom. Chęć wdrażania aplikacji jako programowych urządzeń zgłaszało nam wielu niezależnych dostawców oprogramowania, mówi Nat Friedman, dyrektor do spraw technologi i strategi rozwiązań open source w firmie Novell. Stworzony przez nas SUSE Linux Enterprise w wersji JeOS stanowi dobrą platformę do tworzenia i dystrybucji aplikacji przez niezależnych dostawców oprogramowania. Właśnie udostępniliśmy wersję beta SUSE Linux Enterprise JeOS wraz z towarzyszącym jej programem wsparcia. Teraz zapraszamy niezależnych dostawców oprogramowania do wypróbowania nowego rozwiązania i włączenia się w proces rozwoju naszej platformy, w tym opracowania dobrych praktyk wdrażania dla aplikacji z niej korzystających.

Just enough Operating System

SUSE Linux Enterprise JeOS – czyli „Just enough Operating System” – to zminimalizowana wersja platformy SUSE Linux Enterprise, służąca niezależnym dostawcom oprogramowania za punkt wyjścia do tworzenia programowych urządzeń. SUSE Linux Enterprise JeOS stworzony został w oparciu o kod SUSE Linux Enterprise Server, dzięki czemu aplikacje certyfikowane w środowisku SUSE Linux Enterprise Server zachowają swój certyfikat również na platformie JeOS. Ułatwi to niezależnym dostawcom oprogramowania wspieranie gotowych urządzeń programowych, wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych.

Novell poinformował również o włączeniu się do projektu LimeJeOS, którego społeczność opracowuje zminimalizowaną wersję dystrybucji openSUSE Linux. Termin JeOS oznacza zminimalizowaną wersję systemy operacyjnego, ściśle dostosowaną do indywidualnych potrzeb konkretnej aplikacji. Wymagania aplikacji względem systemu operacyjnego można określić manualnie lub za pomocą narzędzi analitycznych. JeOS zawiera jedynie elementy systemu operacyjnego konieczne do obsługi danej aplikacji i innych elementów wchodzących w skład urządzenia programowego. Dzięki temu urządzenie może być bardziej efektywne, mniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, niż aplikacja działająca w środowisku pełnego, uniwersalnego systemu operacyjnego.

Podstawowy składnik programu SUSE Appliance, SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta, dostępny jest w kilku formatach obrazów wirtualnych, w tym VMware VMDK, Xen oraz jako surowy obraz zawartości twardego dysku. SUSE Linux Enterprise JeOS w formacie Microsoft VHD ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku, po udostępnieniu przez Microsoft rozwiązania Hyper-V.

Wsparcie dla niezależnych dostawców oprogramowania

Novell uruchomił program wsparcia dla biorących udział w programie pilotażowym niezależnych dostawców oprogramowania, wykorzystujących SUSE Linux Enterprise JeOS.

Dostępność

SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta można pobrać ze strony www.novell.com/linux/appliance. Można tam również znaleźć informacje dla firm pragnących wziąć udział w pilotażowym programie SUSE Appliance. Wersja produkcyjna SUSE Linux Enterprise JeOS ma zostać udostępniona jeszcze w tym roku. LimeJeOS dostępny jest pod adresem www.opensuse.org/limejeos.

Więcej informacji o ofercie firmy Novell dotyczącej rozwiązań SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem: www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

Brak komentarzy

Odpowiedz