Nowe narzędzie do monitorowania poboru enegii procesora

Nowe narzędzie do monitorowania poboru enegii procesora

przez -
0 769
CPU

Thomas Renninger ogłosił wydanie programu cpupowerutils. Aplikacja powstała na bazie cpufrequtils i wydawana jest jako wolne i otwarte oprogramowanie. Oferuje szczegółowe informacje na temat zużycia energii przez CPU, udostępnia również statystyki oraz monitoring. Pakiet cpupowerutils posiada wszystkie funkcje, jakie znajdują się w cpufrequtils, a poza monitorowaniem pozwala na zmianę częstotliwości procesora (dzięki Enhanced Intel SpeedStep Technology i AMD Cool’n’Quiet).

Oferuje także lepsze monitorowanie stanów całkowitego wyłączenia, ujawnianie ukrytych częstotliwości technologii Turbo Boost, wsparcie zarządzania poboru mocy CPU/GPU. Cpupowerutils wspiera również procesory Intel Nehalem i Sandy Bridge. Po stronie AMD są to Liano oraz Ontario (Fusion).

Program dostępny jest w postaci źródeł i można go pobrać z pliku cpupowerutils.tar.gz. Do kompilacji potrzebna jest paczka pcitutils lub libpci. W przypadku Ubuntu należy zainstalować paczki libpci-dev libpciaccess-dev.

Następnie należy skompilować źródła za pomocą poleceń:

make
make install-lib
ldconfig

Program powinien zostać skompilowany. Przykładowe użycie:

root@muszelka:/usr/src/cpupowerutils-cpupowerutils# ./cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
 driver: acpi-cpufreq
 CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3 4 5 6 7
 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
 maximum transition latency: 10.0 us.
 hardware limits: 1.60 GHz - 2.67 GHz
 available frequency steps: 2.67 GHz, 2.67 GHz, 2.53 GHz, 2.40 GHz, 2.27 GHz, 2.13 GHz, 2.00 GHz, 1.87 GHz, 1.73 GHz, 1.60 GHz
 available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
 current policy: frequency should be within 2.67 GHz and 2.67 GHz.
         The governor "ondemand" may decide which speed to use
         within this range.
 current CPU frequency is 1.60 GHz (asserted by call to hardware).
 cpufreq stats: 2.67 GHz:100,00%, 2.67 GHz:0,00%, 2.53 GHz:0,00%, 2.40 GHz:0,00%, 2.27 GHz:0,00%, 2.13 GHz:0,00%, 2.00 GHz:0,00%, 1.87 GHz:0,00%, 1.73 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,00% (1)

Możemy również monitorować obciążenie procesora podczas wykonywania dowolnego polecenia np. podczas kopiowania plików:

./cpupower monitor cp /media/basia/Foty/Grill/_DSC6328.JPG /dev/null 
cp took 0,00269 seconds and exited with status 0
  |Nehalem          || Mperf       || Idle_Stats        
CPU | C3  | C6  | PC3 | PC6 || C0  | Cx  | Freq || POLL | C1  | C3  | C6  
  0|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 88,78
  4|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 15,83
  1|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 108,7
  5|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 103,2
  2|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 100,5
  6|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 45,63
  3|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 56,27
  7|******|******|******|******||******|******|******|| 0,00| 0,00| 0,00| 40,77

Więcej informacji znajduje się w oficjalnym ogłoszeniu.

Brak komentarzy

Odpowiedz