Nowości w module wykresów w OO.o 3.2

Nowości w module wykresów w OO.o 3.2

przez -
20 590
OpenOffice

Wykres bąbelkowy

Wykresy bąbelkowe są dostępne jako nowy typ wykresów. Są one podobne do wykresów punktowych (XY), ale dodatkowo oś-X i wartości-Y dla każdego punktu informacji używana jest trzecia wartość do wpływania na rozmiar bąbelka.

Wykresy bąbelkowe były jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji. Poparcie na to zgłoszenie oscylowała w granicach 50 głosów.

Wykres siatkowy-wypełniony

Innym, nowym typem wykresu jest wykres siatkowy-wypełniony (w Excelu występuje jako radarowy-wypełniony). Wykres ten jest podobny do normalnego wykresu siatkowo-liniowego, z tą różnicą, że linie i punkty źródłowe są dodatkowo wypełnione.

Sama możliwość zaistnienia wykresu tego typu wynika ze specyfikacji formatu OpenDocument 1.2, co oznacza, że starsze edycje OpenOffice.org nie będą w stanie edytować w nim danych.

Obrót etykiet (danych informacyjnych )

Opcje etykiet wciąż są rozszerzane. Teraz można swobodnie nimi obracać. To użyteczna funkcja dla wykresów kolumnowych, która pozwala uniknąć efektu nachodzenia na siebie między różnymi etykietami.

Wyświetlanie ukrytych komórek

Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z arkuszem zawierającym ukryte wiersze i kolumny? Obecnie możesz zadecydować czy wartości z ukrytych komórek mają być zawarte w naniesionym wykresie, czy nie. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole w oknie właściwości serii danych.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe wewnątrz wykresów i części menu zostały zmodyfikowane tak aby rozwiązać pewne problemy z “Użytecznością”. Przykładowo popularny wpis “Właściwości obiektu” został zamieniony na coś bardziej opisowego. Zaoferowana komenda w menu kontekstowym teraz pokazuje nazwę wybranego obiektu. Więc teraz pokazuje przykładowo “Formatuj legendę”, “Formatuj tytuł” zamiast tylko “Właściwości obiektu”

Komendy “Wstaw tytuły”, “Wstaw legendę” i “Wstaw/Usuń Osie” zostały dodane do menu kontekstowego w przypadku obszaru wykresu, ściany wykresu / podłogi wykresu lub braku aktywnego zaznaczenia. Dostęp do właściwości serii danych jest teraz także dostępny w menu kontekstowym pojedynczego punktu danych. Więc nie zgubisz się już jeżeli kliknąłeś drugi raz na tej samej serii.

Nowa pozycja “Wstaw R2” jest dostępna w menu kontekstowym równania w przypadku gdy R2 nie zostało jeszcze dodane. W innym wypadku dostępne jest “Usuń R2”. W menu kontekstowym linii trendu dostępna jest nowa pozycja “Wstaw R² i równanie linii trendu” w przypadku gdy żadne równanie nie zostało jeszcze dodane.

Zachowanie menu wstawiania wewnątrz wykresów jest teraz zależne od aktywnego zaznaczenia. W przypadku gdy wybrana jest pojedyńcza seria danych, lub element należący do pojedynczej serii danych, dodatkowe elementy (takie jak paski błędu, etykiety danych, linie trendu, lub linie wartości średniej) są wstawiane tylko dla pojedynczej serii. W innym przypadku dodatkowe elementy są dodawane do wszystkich istniejących serii.

Selekcjoner elementów

Pole listy zawierające elementy wykresu zostało dodane do pasku narzędziowego formatowania w wykresie. Wybranie czegoś z listy wybiera odpowiedni element z wykresu. Naciśnięcie nowego przycisku nazwanego “Formatuj zaznaczenie” obok listy otwiera dialog wybranego elementu i pozwala manipulować formatowaniem.