Nowy SUSE Linux dla sklepów

Nowy SUSE Linux dla sklepów

przez -
0 553
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o udostępnieniu SUSE Linux Enterprise Point of Service, najnowszej wersji systemu Linux zoptymalizowanej pod kątem zastosowania w systemach informatycznych obsługujących handel detaliczny. SUSE Linux Enterprise Point of Service dostosowuje systemy POS (point of service) do indywidualnych potrzeb firmy oraz zapewnia centralne zarządzanie nimi, znacznie zmniejszając koszty obsługi punktów handlowych jak i obsługujących je centrów danych.
Linux dla sklepów wyróżnia się też niezawodnością działania i zapewnia im większą elastyczność. Nowy Linux dla sklepów oparty jest na systemie SUSE Linux Enterprise 10. Stanowi środowisko do uruchamiania współczesnych aplikacji POS oraz oferuje mechanizmy centralnego zarządzania zmniejszając pracochłonność czynności związanych z administrowaniem.

SUSE Linux Enterprise Point of Service wyposażono w funkcje wspomagające wykorzystanie go w dużych, wielowarstwowych środowiskach POS, takich jak używane przez największe sieci handlowe. Rozwiązanie Novella umożliwia szybkie budowanie przez klientów własnych obrazów oprogramowania, ponadto w pakiecie zawartych jest wiele gotowych obrazów, udostępniających mechanizmy obsługi popularnych w zastosowaniach handlowych standardów tworzenia aplikacji, np. JavaPOS.

Zaletą SUSE Linux Enterprise Point of Service jest możliwość szybkiego wdrażania i łatwa aktualizacja oprogramowania za pomocą centralnego serwera administracyjnego i lokalnych serwerów oddziałowych. Rozwiązanie pozwala centralnie zarządzać obrazami oprogramowania dla urządzeń POS, automatycznie dopasowuje obrazy do profili sprzętowych, rozsyła je do serwerów oddziałowych i automatycznie instaluje odpowiednie obrazy na urządzeniach POS. Usprawnienia wprowadzone w najnowszej wersji systemu obejmują narzędzia do tworzenia obrazów, rozszerzenie listy obsługiwanego sprzętu oraz wzorce konfiguracji i skrypty do zarządzania wielowarstwowymi środowiskami POS.

Więcej informacji o SUSE Linux Enterprise Point of Service można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/linuxpointofservice.

Więcej informacji o pełnej gamie rozwiązań firmy Novell opartych na SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)