nVidia Linux Display Driver 304.108 Legacy z obsługą nowych jąder Linux

nVidia Linux Display Driver 304.108 Legacy z obsługą nowych jąder Linux

przez -
1 480
nVidia

Aaron Plattner ogłosił wydanie sterowników nVidia Linux Display Driver 304.108 Legacy dla systemów Linux. W instalatorze nvidia-installer dodano opcję sprawdzania, czy w systemie załadowany jest moduł rozszerzenia X libglamoregl.so. Moduł ten może powodować załadowanie biblioteki NVIDIA libGL w ten sam proces (serwera X) co moduł rozszerzenia NVIDIA libglx.so. Zaktualizowano sterownik OpenGL do tymczasowego zapisywania plików w ścieżce $TMPDIR, jeżeli jest ona ustawiona, zamiast bezwarunkowego zapisywania w katalogu /tmp.

Zaktualizowano regres powodujący zapisywanie plików tymczasowych do katalogu $HOME/.nvidia zamiast do katalogu $HOME/.nv, jako że ta druga ścieżka wykorzystywana już jest dla innych plików związanych ze sterownikiem NVIDIA.