O stronie

O stronie

Serwis OSWorld.pl zajmuje się tematyką wolnego i otwartego oprogramowania od wielu lat. Treści dostępne w serwisie OSWorld.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, o ile nie zaznaczono inaczej. Nie dotyczy logotypów i zastrzeżonych znaków handlowych.

Znajdziesz nas również w wielu serwisach społecznościowych:

Kopiowanie treści

Wolno:

  • Kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
  • Tworzyć utwory zależne
  • Użytkować utwór w sposób komercyjny

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Oznaczanie źródła

Podstawowe oznakowanie, zarówno dla materiałów umieszczonych w sieci, jak i w tradycyjnych publikacjach powinna wyglądać tak:

© [Lista autorów], licencja: CC-BY 4.0

Do utworu zależnego, jeśli ma być udostępniony na innej licencji:

© [Lista autorów], źródło: [link do materiału oryginalnego] licencja źródła: [CC-BY 4.0], licencja: (dowolna wg wyboru autora utworu zależnego).

Zapis można modyfikować, pamiętając o konieczności umieszczenia wszystkich trzech podstawowych elementów: listy autorów, licencji oraz linku do treści licencji. W przypadku publikacji on-line, prawidłowy kod Creative Commons powinien zawierać linki bez parametrów nofollow.