Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do The Camels S.C. pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do The Camels S.C. jest równoznaczne z udzieleniem The Camels S.C. zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie należacym do The Camels S.C. i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
  2. Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu zamówieniu znajdującym się na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.
  3. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
  4. The Camels S.C. wykorzystuje informacje o swoich użytkownikach wyłącznie w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach w osworld.pl, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem osworld.pl są interesujące dla użytkowników, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu.
  5. The Camels S.C. nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników. Użytkownicy osworld.pl, wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą poczty elektronicznej zarejestrowanego użytkownika. Jednocześnie użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie mu materiałów reklamowych stosownie do wyboru dokonanego przez osworld.pl.
  6. Informacje na witrynie osworld.pl oraz aplikacji osworld w Windows Store są umieszczane tylko w celach edukacyjnych lub informacyjnych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne RP, The Camels S.C. może przekazać wszelkie informacje upoważnionym organom na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych The Camels S.C. nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883).