ODF wprowadza się do Holandii

ODF wprowadza się do Holandii

przez -
0 387
Dokumenty, ODF, Open Document Format, OpenDocument

Jutrzejszego dnia, czyli 12 grudnia, w holenderskim parlamencie ma odbyć się debata nad uznaniem standardu Open Document Format (ODF), jako obowiązującego w rządowych instytucjach. Ewentualna akceptacja proponowanej polityki rządowej z pewnością przyczyniłaby się do wzrostu popularności aplikacji Open Source takich jak OpenOffice, kosztem rozwiązań m.in. Microsoftu.

Dyskusja jest częścią planu holenderskiego rządu zakładającego ułatwianie dostępu do informacji oraz wspieranie innowacyjności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów funkcjonowania agencji rządowych. Proponowana polityka zakłada, że podmioty, które nie wdrożą odpowiedniego oprogramowania będą podlegały karze. Dodatkowo rząd Holandii rekomenduje oprogramowanie open source jako realną alternatywę dla systemów o zamkniętym kodzie. Wdrożenie w latach 2008-2011 proponowanych zasad będzie kosztowało 8,5 mln euro.

Jednoznaczne poparcie dla standardu ODF już na wstępnie dyskwalifikuje oprogramowanie od Microsoftu, które tego formatu nie obsługuje. Koncern posiada własny, otwarty format zapisu plików OpenXML (OOXML) i stara się o uznanie go za standard ISO. We wrześniu bieżącego roku ta międzynarodowa organizacja normalizacyjna odmówiła jednak standaryzacji OOXML. Tymczasem ODF już od maja 2006 r. jest zatwierdzonym standardem ISO.

Źródło – Computerworld.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 106
PHP

przez -
0 142