Ogłoszono wydanie OGLplus 0.29.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++.

 • The build system was updated and several problems were fixed:
  • A check if a standard threads implementation is available was added.
  • The management of example and test case dependencies and requirements was reimplemented.
  • Available GL version detection was added and the detection of GL extensions was updated.
  • A problem with standalone examples depending on libPNG was fixed, they are now built only if libPNG is available.
  • Some problems in the configure.py script were fixed and new features were added.
  • The test suite for oglplus was moved to test/oglplus/.
 • A test case checking if all configured examples build properly was added.
 • The AtomicCounterBindingPoint and ShaderStorageBufferBindingPoint types were added.
 • The BindBaseAtomicCounter and BindBaseShaderStorage functions were added to Buffer.
 • The preprocessor symbols related to compiler capabilities were moved into a separate header file.
 • Header dependencies were updated in several files.
 • Several new examples showing the usage with GL 3.0 and GLSL 1.2 (working with Mesa 3D 9.0) were added.
 • Some of the existing examples were updated.

Brak komentarzy

Odpowiedz