OGLplus 0.38.0

OGLplus 0.38.0

przez -
0 543
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.38.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano szablon klasy Group, klasy DSAFramebufferEXT, DSARenderbufferEXT, DSAVertexArrayEXT implementujące operacje Direct State Access z OpenGL.

Dodano forwarding headers defining: DSABuffer, DSAFrameBuffer, DSARenderbuffer, DSAVertexArray i DSAVertexArrayAttrib.

Brak komentarzy

Odpowiedz