OGLplus 0.43.0

OGLplus 0.43.0

przez -
1 674
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.43.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano nowe zaawansowane przykłady, cloud_trace (prosty raytracer chmury), szablony klas Current<Object> i AutoRebind<Object>, nowe funkcje w Angle, nowy lukier składniowy w Buffer, Texture i Program (syntax sugar operators), przepisano wrapper dla operacji DSA na compatibility GL fixed-function matrix stacks, oraz zaktaulizowano system budowania. Dodano nowe przykłady.

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Ollbi Anuluj