Ogólnopolski konkurs graficzny “Wybierz wolność”!

Ogólnopolski konkurs graficzny “Wybierz wolność”!

przez -
0 700
Konferencje

Organizatorzy konferencji Libre Graphics Meeting oraz administracja Polskiego Forum Użytkowników GIMP-a zachęcają wszystkich gorąco do wzięcia udziału w konkursie dla “wolnych” grafików ogłoszonym z okazji organizacji LGM we Wrocławiu. Konkurs towarzyszy międzynarodowej konferencji Libre Graphics Meeting 2008, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8 – 11 maja 2008.

Patronat i sponsoring


Cel konkursu

 • Popularyzacja idei wolnego oprogramowania i wykorzystania go do tworzenia grafiki komputerowej.


Uczestnicy

 • Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne.
 • W konkursie nie mogą startować jego organizatorzy ani osoby z nimi spokrewnione.

Zasady uczestnictwa

 • Udział w konkursie polega na stworzeniu grafiki komputerowej nawiązującej do tematu konkursu.
 • Praca konkursowa musi powstać przy wykorzystaniu wolnego oprogramowania (np. GIMP, Blender, Inkscape).
 • Praca powinna być stworzona w rozdzielczości 72 dpi, maksymalny rozmiar wynosi 3000px. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 • Grafiki nadsyłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
 • Prace należy przysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres libregraphicsmeeting2008@gmail.com.
 • W e-mailu z pracą konkursową należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, e-mail, tytuł pracy, nazwę programu (lub programów), w którym została wykonana.
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 • Nadesłanie pracy oznacza akceptację zasad konkursu.

Terminy

 • Prace można wysyłać do 30 kwietnia 2008 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie trwania Libre Graphics Meeting (8 – 11 maja 2008).
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie konferencji oraz na forum gimpuj.info do końca maja 2008 r.

Uwagi końcowe

 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celach popularyzatorskich.
 • Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Soja (jolanta.soja@gmail.com).

Nagrody

 • 3 roczne prenumeraty Linux Magazine
 • konta poczty elektronicznej w domenie gimpuj.info

Regulamin konkursu dostępny jest również w wersji offline.

Źródło: gimpuj.info.