Okeanos – nowy superkomputer w ICMMiK na bazie Cray XC40

Okeanos – nowy superkomputer w ICMMiK na bazie Cray XC40

przez -
0 4455
Superkomputer, monitoring

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego uruchomiło superkomputer Okeanos. System zbudowany jest z 1084 węzłów typu Cray XC40, czyli serwerów supekomputerów, umieszczonych w szafach. Każdy węzeł posiada dwa 12-rdzeniowe procesory Intel Xeon (architektura Haswell z technologią HT), co razem daje 48 logicznych jednostek obliczeniowych. Wspomniane węzły są połączone siecią typu Cray Aries, w topologii Dragonfly.

Okeanos

Superkomputer Okeanos został zbudowany w ramach projektu Early Science 2016. Jest to program testowy, skierowany do naukowców, których praca badawcza wymaga zastosowania obliczeń wielkoskalowych. W ramach konkursu wyłoniono 18 projektów badawczych, które będą mogły skorzystać z mocy obliczeniowych superkomputera, a tym samym będą mieli okazję przetestowania możliwości przetwarzania systemu (m.in. skalowalności aplikacji) i w końcu uruchomienia obliczeń prototypowych.

 1. Rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ) – Prof. dr hab. Piotr Bała (ICM, Uniwersytet Warszawski)
 2. Optimization of the SimRNA program for RNA 3D structure modeling – Prof. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
 3. Numerical simulations of black hole binaries and acretion – Dr Szymon Charzyński (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
 4. Modelowanie pękania materiałów kruchych w procesie ściskania/rozciągania – Prof. dr hab. Wojciech Dębski (Instytut Geofizyki PAN)
 5. HSCREEN – High-throughput screening and properties of novel functional materials in gas phase and in solid state – Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Cent, Uniwersytet Warszawski)
 6. Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation – Dr Wojciech Hellwing (Institue for Cosmology & Gravitation, Portsmouth)
 7. Millennium-size simulations of Modified Gravity – Dr Wojciech Hellwing (Institue for Cosmology & Gravitation, Portsmouth)
 8. Operacyjny numeryczny model prognozy pogody działający w trybie wiązek o wysokiej rozdzielczości przestrzennej – Mgr Jacek Kopeć (ICM, Uniwersytet Warszawski)
 9. Dymanika molekularna kompleksów białko-antybiotyk – Mgr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska (ICM, Uniwersytet Warszawski)
 10. Kalibrowanie pola siłowego UNRES z wykorzystaniem zasady największego prawdopodobieństwa – Prof. dr hab. Adam Liwo (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)
 11. Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice i geomechanice – Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 12. Wieloskalowe modele dla modelowania pogody i klimatu – Dr Zbigniew Piotrowski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy)
 13. iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce – Dr hab. Dariusz Plewczyński (Cent, Uniwersytet Warszawski)
 14. Badania wpływu długo-zasięgowych oddziaływań Van der Waalsa (VdW) pomiędzy dwuwymiarowymi systemami typu grafen i ich podłożami – Dr Magdalena Popielska (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
 15. Wpływ wiązania substratu na dynamikę białka z węzłem – Dr Joanna Sułkowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 16. Symulacje dynamiki molekularnej błon biologicznych i syntetycznych kwasów nukleinowych – Prof. dr hab. Joanna Trylska (Cent, Uniwersytet Warszawski)
 17. Modelowanie struktur niskowymiarowych (QD) półprzewodników II-VI domieszkowanych Cu – Dr Oksana Volnianska (Instytut Fizyki PAN)
 18. Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii – Dr inż. Jan Wróbel (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska)

System Okeanos razem z systemami analityki dużych danych oraz zasobami przechowywania danych stanowi komplementarną infrastrukturę centrum kompetencji OCEAN zainstalowaną w nowej serwerowni ICM na warszawskiej Białołęce.

Brak komentarzy

Odpowiedz