OpenBSD 4.6

OpenBSD 4.6

przez -
2 478
OpenBSD

Theo de Raadt poinformował o wydaniu systemu OpenBSD 4.6. Wydanie to zawiera sporą ilość nowych sterowników. Ulepszono również wykrywanie urządzeń. Dodano smtpd – demon SMTP. Pojawiło się sporo zmian w OpenBGPD oraz OpenOSPFD. Zaktualizowano OpenSSH do wersji 5.3. W systemie poprawiono dokumentacje oraz zaktualizowano pozostałe aplikacje. Więcej informacji na stronie openbsd.org.