Projekt OpenNebula ogłosił wydanie OpenNebula 4.0 Eagle.