OpenStack 5 „Essex”

OpenStack 5 „Essex”

przez -
1 721
OpenStack

Ogłoszono wydanie OpenStack 5 „Essex”, wolnego oprogramowania do uruchamiania chmur obliczeniowych Infrastructure as a Service (IaaS). Jest ono zarządzane przez ponad 150 firm i integruje w sobie z platformy NASA Nebula oraz Rackspace Cloud Files. Nad nową wersją pracowało ponad 200 deweloperów z 55 różnych firm.

Dodano dwa nowe komponenty: DashBoard, zwany „Horizon”, został zaprojektowany, aby pozwolić dministratorom na zarządzanie projektami, zasobami i użytkownikami w swoich chmurach. Drugim jest Identity, zwany „Keystone”, zapewniający ujednolicony system uwierzytelniania dla całego oprogramowania. Identity może używać w tym celu haseł, tokenów lub logowania w stylu AWS.

Komponent obliczeniowy „Nova” został zintegrowany z nowymi usługami systemu, ulepszono w nim stabilność i wydajność, oraz współpracę z mało popularnymi hyperwizorami. Komponent przechowywania danych „Swift” (OpenStack Object Storage) został udoskonalony pod względem bezpieczeństwa, i administratorzy mogą teraz wygaszać obiekty po określonym czasie. Wprowadzono także metody odzyskiwania danych i kopii zapasowych. Komponent usługi obrazów „Glance” (OpenStack Image Service), który odpowiada za szybkie wdrażanie obrazów maszyn wirtualnych w chmurze, został udoskonalony pod względem użyteczności, jak i dodano lepszą ochronę obrazów.

1 komentarz

Odpowiedz