OpenWrt to dystrybucja Linuksa, która pierwotnie przeznaczona była dla urządzeń sieciowych, produkowanych przez firmę Linksys, a w szczególności dla routerów z serii WRT54G. Obecnie wspieraną są także inne, w tym opisywana dzisiaj przez nas architektura ARM na Raspberry Pi. Autorzy przygotowali dla nas gotowe obrazy, które posiadają w sobie: podstawowe OpenWRT (dźwięk, wyjście HDMI), wsparcie dla I2C i SPI, moduły dla USB Storage, systemy plików Ext2/3/4 oraz vFAT, Bluetooth, USB-Serial, edytor Nano.

OpenWRT - interfejs webowy

Instalacja

Pobieramy obrazy ze strony: artekw.cerbero.pl/openwrt/attitude_adjustment/brcm2708/. Dostępne są trzy rodzaje:

 • openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4_128.img
 • openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4_192.img
 • openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4_224.img

Cyferki oznaczają, ile pamięci ma być dla procesora, pozostała część przyznawana jest dla karty graficznej.

Instalacja pod Linuksem

Do zapisu możemy użyć polecenia dd:

sudo dd if=openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4_192.img of=/dev/sdX bs=1M

lub graficznego narzędzia USB ImageWriter.

Instalacja pod Windows

Pod systemem Windows, możemy użyć aplikacji Win32DiskImager. Pozwoli on na nagranie obrazu systemu na kartę pamięci. Należy uważać jaki dysk się wybiera, aby nie uszkodzić danych na dyskach systemowych.

Wstępna konfiguracja

Po włożeniu karty SD, odpalamy Raspberry Pi, po czym czekamy, aż system się załaduje. W międzyczasie, zostaniemy poproszeniu o naciśnięcie klawisza Enter, co robimy. Przy pierwszym uruchomieniu, warto ustawić hasło roota, co nam się przyda potem.

Następnie edytujemy plik /etc/opkg/opkg.conf, który jest odpowiedzialny za repozytoria z programami dla systemu. Pierwszą linijkę podmieniamy na:

src/gz snapshots http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta/brcm2708/generic/packages/

Plik zapisujemy i dajemy komendę

opkg update

Konfiguracja SSH

Instalacja SSH

Do instalacji pakietów służy polecenie:

opkg install nazwa_pakietu

Jako, że OpenWRT to system na routery, przydałoby się doinstalować odpowiednie paczki, do zdalnego dostępu przez SSH i przeglądarkę www. Zatem:

opkg install openssh-server

Otworzenie portu dla SSH oraz LuCI

Edytujemy pli /etc/config/firewall, który powinien wyglądać tak:

config rule
    option name 'SSHWorld'
    option src wan
    option proto tcp
    option dest_port 22
    option target ACCEPT
config rule
    option name 'luci'
    option src wan
    option proto tcp
    option dest_port 80
    option target ACCEPT

Uruchomienie usług

/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start

Konfigurujemy Dropbear

Edytujemy plik /etc/config/dropbear:

config dropbear
    option PasswordAuth 'on'
    option RootPasswordAuth 'on'
    option Port '22'

Restartujemy firewall

/etc/init.d/firewall restart
/etc/init.d/dropbear restart