Microsoft

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ECMA International zorganizowała 7 grudnia głosowane dotyczące akceptacji lub odrzucenia Microsoft Open XML, jako nowego standardowego formatu zapisu dokumentów. Stosunkiem głosów 20:1 zaproponowany przez Microsoft format został zatwierdzony (sprzeciwił się temu tylko przedstawiciel IBM).

Decyzja ECMA International to ważny, ale jednak tylko pierwszy krok do ostatecznej akceptacji standardu. Dopiero teraz bowiem specyfikacja formatu zostanie przekazana do zatwierdzenia przez ISO, której standardy są uznawane za obowiązujące przez większość rządów i organizacji rządowych na świecie. Zatwierdzenie przez ECMA było tylkowarunkiem wstępnym dla rozpoczęcia procesu standaryzacyjnego przez ISO.

Microsoft natychmiast zwrócił się do ISO z prośbą o uruchomienie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, która umożliwiłaby zatwierdzenie standardu nawet w ciągu około pół roku. Tego typu procedura przewiduje, że ISO zwraca się do państwowych organizacji zajmujących się standardami o dostarczenie opinii lub sprzeciwów w stosunku do standardu. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie przekazany w ciągu 30 dni, to ISO Subcommittee 34 rozpoczyna analizę wszystkich nadesłanych opinii i komentarzy, co z reguły zajmuje co najmniej 5-6 miesięcy, a następnie dostarcza jej wyniki do ISO Joint Technical Committee 1, gdzie przeprowadzane jest ostateczne głosowanie czy standard może być uznany przez tą międzynarodową organizację.

Konkurencyjny, otwarty format ODF (Open Document Format) uzyskał miano standardu ISO w listopadzie tego roku.

Warto jednocześnie zauważyć, że specyfikacja Open XML jest jednym z najobszerniejszych dokumentów, które muszą analizować organizacje zajmujące się standardami – liczy on kilkanaście tysięcy stron! Nie jest to oczywiście dobra wiadomość dla programistów, którzy chcieliby wykorzystać ten format w swoich aplikacjach.

Brak komentarzy

Odpowiedz