Kilka dni temu pojawiło się oprogramowanie Oracle Java 8, w którym dodano sporo nowości. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na udostępnienie oficjalnych paczek dla systemów ARM. W poniższym artykule krótko przedstawimy, jakie kroki należy wykonać, aby mieć w pełni działącą Java 8 JDK na Raspberry Pi z systemem Raspbian 2013.09.25.

Instalacja Oracle Java 8 JDK

Wchodzimy na stronę: JDK 8 for ARM Downloads, akceptujemy licencję i pobieramy plik. Następnie z dowolnego klienta SCP, SFTP, FTP lub przez menedżer plików w Linuksie, logujemy się zdalnie na nasze Raspberry Pi z systemem Raspbian 2013.09.25 i przerzucamy wspomnianą paczkę. Teraz logujemy się po SSH i wykonujemy poniższe polecenia.

Rozpakowywujemy pobrany plik:

[bash]tar xvzf jdk-8u6-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz[/bash]

Tworzymy katalog dla Javy:

[bash]sudo mkdir -pv /opt/Java[/bash]

Przenosimy rozpakowany katalog jdk1.8.0_06

[bash]sudo mv jdk1.8.0_06 /opt/Java[/bash]

Teraz musimy powiadomić system, że została zainstalowana najnowsza wersja JVM oraz podać jej dokładną lokalizację:

[bash]sudo update-alternatives –install "/usr/bin/java" "java" "/opt/Java/jdk1.8.0_06/bin/java" 1[/bash]

Powiadommy jeszcze system, że ta wersja będzie domyślna:

[bash]sudo update-alternatives –set java /opt/java/jdk1.8.0_06/bin/java[/bash]

Teraz wystarczy sprawdzić, czy dobrze wykonaliśmy powyższe czynności, wydając poniższe polecenie i otrzymując wynik:
[bash]
pi@raspberrypi ~ $ java -version
java version "1.8.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_06-b23)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.6-b23, mixed mode)[/bash]

Zmienna środowiskowa JAVA_HOME

Niektóre programy Java wymagają skonfigurowanej zmiennej środowiskowej JAVA_HOME. Otwieramy plik /etc/environment i dodajemy tekst:

[bash]JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.8.0"[/bash]

Edytujemy plik: ~/.bashrc i dodajemy poniższe linijki:

[bash]
export JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.8.0"
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
[/bash]

Restartujemy system i mamy wszystko gotowe.

Podobne artykuły

przez -
0 305
fritzbox

przez -
0 574
fritz3000

przez -
0 494

Brak komentarzy

Odpowiedz