Kilka dni temu pojawiło się oprogramowanie Oracle Java 8, w którym dodano sporo nowości. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na udostępnienie oficjalnych paczek dla systemów ARM. W poniższym artykule krótko przedstawimy, jakie kroki należy wykonać, aby mieć w pełni działącą Java 8 JDK na Raspberry Pi z systemem Raspbian 2013.09.25.

Instalacja Oracle Java 8 JDK

Wchodzimy na stronę: JDK 8 for ARM Downloads, akceptujemy licencję i pobieramy plik. Następnie z dowolnego klienta SCP, SFTP, FTP lub przez menedżer plików w Linuksie, logujemy się zdalnie na nasze Raspberry Pi z systemem Raspbian 2013.09.25 i przerzucamy wspomnianą paczkę. Teraz logujemy się po SSH i wykonujemy poniższe polecenia.

Rozpakowywujemy pobrany plik:

tar xvzf jdk-8u6-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz

Tworzymy katalog dla Javy:

sudo mkdir -pv /opt/Java

Przenosimy rozpakowany katalog jdk1.8.0_06

sudo mv jdk1.8.0_06 /opt/Java

Teraz musimy powiadomić system, że została zainstalowana najnowsza wersja JVM oraz podać jej dokładną lokalizację:

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/Java/jdk1.8.0_06/bin/java" 1

Powiadommy jeszcze system, że ta wersja będzie domyślna:

sudo update-alternatives --set java /opt/java/jdk1.8.0_06/bin/java

Teraz wystarczy sprawdzić, czy dobrze wykonaliśmy powyższe czynności, wydając poniższe polecenie i otrzymując wynik:

pi@raspberrypi ~ $ java -version
java version "1.8.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_06-b23)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.6-b23, mixed mode)

Zmienna środowiskowa JAVA_HOME

Niektóre programy Java wymagają skonfigurowanej zmiennej środowiskowej JAVA_HOME. Otwieramy plik /etc/environment i dodajemy tekst:

JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.8.0"

Edytujemy plik: ~/.bashrc i dodajemy poniższe linijki:

export JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.8.0"
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

Restartujemy system i mamy wszystko gotowe.