Oracle Java 8 z wyrażeniami lambda i nowym silnikiem JavaScript

Oracle Java 8 z wyrażeniami lambda i nowym silnikiem JavaScript

przez -
14 2129
java logo

Firma Oracle ogłosiła wydanie oprogramowania Java 8. Dodano wyrażenia lambda, które pozwalają na przekazywanie funkcji, jako argumentu lub kodu, jako danych. Pojawiły się także referencje metod, strumienie (pakiet java.util.stream), Compact Profiles, oraz metody rozszerzeń. Zaktualizowano dokumentację JavaFX. Zaimplementowano nowy silnik JavaScriptu, o nazwie Nashorn. Dodano Java Mission Control 5.3. Zwiększono bezpieczeństwo, poprzez włączenie protokołu TLS 1.2 po stronie klienta, dodaniem nowych mechanizmów zarządzania kluczami oraz zaktualizowaniem Java Cryptography Architecture.