OSWorld otrzymał próbnik RIPE Atlas Probe V3

OSWorld otrzymał próbnik RIPE Atlas Probe V3

przez -
7 1626

W grudniu 2012 roku portal OSWorld przystąpił do programu RIPE Atlas, czyli największej sieci pomiarowej w Internecie. Projekt tworzy interaktywną mapę internetową na podstawie danych zebranych ze specjalnych sond. Opiekę nad RIPE Atlas sprawuje RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre), niezależna i niedochodowa organizacja, która zajmuje się wsparciem infrastruktury sieci Internet. Pełni ona rolę Regionalnego Rejestru Internetowego (ang. RIR), zajmując się rozdzielaniem i przechowywaniem adresów IPv4, IPv6 oraz numerów AS (Autonomous System Number).

Pół roku później RIPE NCC uwolniła źródła narzędzi pomiarowych RIPE Atlas na licencji GPLv2. Dzięki temu wiele osób mogło samodzielnie stworzyć własne próbniki, z wykorzystaniem ogólnodostępnego programu.

Kilka dni temu RIPE NCC przysłało do nas kolejny próbnik – RIPE Atlas Probe V3, który rozpoczął swoje pomiary.

7 Komentarze

Odpowiedz