ownCloud 7 z nowymi opcjami współdzielenia plików

ownCloud 7 z nowymi opcjami współdzielenia plików

przez -
5 3443
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud 7, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą „chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Zmiany dla użytkowników

Dodano możliwość współdzielenia się danymi pomiędzy serwerami. Można udostępnić wszystkie dane w chmurze, bez potrzeby korzystania ze specjalnych linków i katalogów

Udoskonalono dzielenie się plikami:

 • Współdzielenie po grupie
 • Filtrowanie pliku, w tym: pliki współdzielone ze mną, pliki które udostępniam oraz pliki które udostępniam po linku
 • Nazwa właściciela współdzielonego pliku jest wyświetlana w widoku
 • Administratorzy mogą nakazać użytkownikom ustawienie hasła, podczas tworzenia współdzielonego odnośnika, co ma zwiększyć bezpieczeństwo
 • Administratorzy mogą wymagać od użytkownika ustawienie hasła lub ustawienie dany wygaśnięcia linka
 • Usunięto Współdzielony katalog, który został zastąpiony ikoną „współdzielone ze mną”. Osoby aktualizujące ownCloud do nowej wersji i posiadające Współdzielone katalogi nadal mogą z nich korzystać

Zwiększono kompatybilność z dokumentami Microsoft Word. Konwersja jest robiona bezpośrednio podczas wgrywania pliku na serwer, użytkownik może w tym czasie edytować, a zmiany są zapisywane ponownie do formatu Word.

Dodano system informowania użytkownika o zmianach na serwerze:

 • Udostępniono nam plik lub katalog
 • Utworzono nowy pliku lub katalog wewnątrz współdzielonego katalogu
 • Zmieniono plik lub katalog wewnątrz współdzielonego katalogu
 • Usunięto plik lub katalog ze współdzielonego katalogu

ownCloud 7 - Powiadomienia

Dodano system informowania o zmianach poprzez email, który można skonfigurować ręcznie.

Udoskonalono zarządzanie wyświetlaniem plików
ownCloud - główny widok

 • Pliku lub katalogi są ładowane w aktualnie wyświetlanym fragmencie, a nowe pojawiają się w momencie przewijania strony
 • Dodano możliwość sortowania plików i katalogów po nazwie, wielkości i dacie modyfikacji.
 • Dodano system filtrowania zewnętrznych źródeł przechowywania danych, oparty o takie usługi, jak: FTP, S3, Swift, Dropbox, Google Drive i wiele innych

Pojawił się nowy interfejs webowy, na większości urządzeń. Pojawiła się obsługa urządzeń bez natywnych aplikacji: Windows Phone i Blackeberry, oraz wiele dodatkowych opcji ułatwiających dostęp do przechowywanych plików w chmurze

Dodano informowanie o sile ustawianego hasła, co ma pomóc w jego tworzeniu.

Przyspieszono ładowanie ownCloud z nowymi statycznymi plikami CSS i JavaScript. Klient ownCloud synchronizuje o wiele szybciej, dzięki mechanizmowi rozproszonego ładowania i pobierania plików. Poprawiono dostęp do bazy danych, zwiększono responsywność oraz zmniejszono zużycie zasobów na serwerze.

Zmiany dla administratorów

Udoskonalono zarządzanie użytkownikami:
ownCloud 7 - zarządzanie użytkownikami

 • Wszyscy użytkownicy są od teraz widoczni w jednym przewijanym oknie
 • Dodano nowy filtr wyszukiwania użytkowników po imieniu
 • Dodano filtrowanie list użytkowników po grupie
 • Dodano podgląd atrybutów użytkownika, w tym lokalizację danych i czas ostatniego logowania
 • Dodawanie nowych grup odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk
 • Ułatwiono i przyspieszono dodawanie oraz edytowanie użytkowników, a także ich atrybutów
 • Aplikacje można włączać dla danej grupy

Dostęp do zewnętrznych usług przechowywania danych, typu: FTP, Dropbox, Google Drive, sFTP, Swift, S3, WebDAV, SMB/CIF i wielu innych. Administratorzy mogą sprecyzować, który magazyn danych ma zostać dodany dla użytkownika końcowego.

Pojawiła się opcja wykorzystania obiektów przechowywania SWIFT, jako głównego magazynu danych dla plików. Dzięki temu użytkownik może wybrać najlepszą dla siebie opcję: lokalny magazyn, sieciowy system plików lub SWIFT.

Aplikacja Antywirus może zostać użyta do skanowania przychodzących plików, razem z zewnętrznym skanerem antywirusowym (zamiast domyślnego ClamAV)

Udoskonalono LDAP i wtyczkę Active Directory w aplikacji, ulepszając wydajność oraz kompatybilność.

Dodano menedżera konfiguracji serwera SMTP lub PHP do podłączenia ownCloud do serwera mailowego.

Dodano opcję tworzenia i edytowania domyślnych szablonów wiadomości pocztowych z ownCloud
ownCloud 7 - Szablony wiadomości mailowych

Aktualizacja ze starszej wersji ownCloud do ownCloud 7 jest o wiele szybsza. Administrator może także uruchomić skrypt do migracji z jednej bazy danych na inną, z poziomu narzędzi konsolowych.

Administrator może skonfigurować odpowiednio plik konfiguracji użytkownika, który będzie obliczał łączną pojemność przestrzeni, zarówno dla lokalnej, jak i zewnętrznej lokalizacji

Zmiany dla deweloperów

Dodano Webhooks
Pojawiła się nowa dokumentacja dla ownCloud 7
Dodano nowe API, które pokazuje w kliencie na desktop, które pliki należą do użytkownika, a które są z nim współdzielone

5 Komentarze

Odpowiedz