ownCloud Client 2.0 z obsługą wielu serwerów i synchronizacją dużych katalogów

ownCloud Client 2.0 z obsługą wielu serwerów i synchronizacją dużych katalogów

przez -
0 3310
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud Client 2.0, aplikacji do synchronizacji plików z chmurą ownCloud. OwnCloud Client dostępny jest na wiele systemów operacyjnych i w pełni spolszczony. W najnowszej wersji dodano długo wyczekiwaną funkcję – obsługę wielu serwerów lub jak kto woli kont ownCloud. Użytkownik może bez problemów dodać kilka kont i zarządzać nimi z poziomu panelu. Opcja ta posiada także możliwość przystosowania do własnej marki, dzięki czemu klient będzie przypisany tylko i wyłącznie do jednego serwera.

Bardzo ciekawą nową funkcją jest ograniczenie wielkości synchronizowanego katalogu. Do tej pory cały katalog był synchronizowany, mimo że użytkownik odznaczył go z listy. I dopiero po tym następowała ewentualna akcja usuwania niechcianych plików. Od teraz użytkownik może ustalić wielkość synchronizowanego katalogu. Jeżeli na serwerze pojawi się nowy plik, który zwiększy rozmiar danego folderu o wartość większą, niż zadeklarowana, to użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony wyskakującym okienkiem. W tym momencie będzie można podjąć decyzję, czy chce się synchronizować, czy nie. Warto zaznaczyć, że wartość ta jest ustalana dla każdego konta z osobna.

Brak komentarzy

Odpowiedz