Parted Magic 2011_11_24

Parted Magic 2011_11_24

przez -
0 501
Parted Magic

Patrick Verner ogłosił wydanie Parted Magic 2011_11_24. Nowa wersja specjalistycznej dystrybucji Linuksa, która działa jako LiveCD, a jej zadaniem jest zarządzanie dyskami oraz partycjami, zawiera poważną zmianę w zatłoczonym multi-boot CD. Nie znajdziemy już pmagic-.sqfs i Initramfs we wspieranych komputerach. Usunięto także mylenie plików będących w /usr/local/bin, który powodował niemożność bezpiecznego usunięcia komendy.

Powód 1. Programy zip w Windows nie potrafiły konwertować odpowiednio nazw plików. Plik mógł się nazywać PMAGIC_.SQFS podczas nagrywania na CD lub kopiowania na USB.

Rozwiązanie: Zmiana nazwy pliku PMAGIC_.SQFS i brak kompresji obrazów ISO

Powód 2. Podczas tworzenia oficjalnych obrazów ISO, nie była używana opcja mkisofs -J. Menedżer plików Windows widział plik, jako PMAGIC_.SQFS, i mógł go kopiować z dużymi znakami na pamięć przenośną. Mogło to powodować problemy z uruchamianiem.

Rozwiązanie: Zmiana nazwy pliku PMAGIC_.SQFS i użycie opcji -J.

Powód 3. Ktoś mógł przerobić obraz ISO i nie użyć opcji mkisofs -l. Powodowało to długie nazwy pliku /pmagic/initramfs.

Rozwiązanie: Zmiana nazwy pliku initrd.img. Kilka popularnych dystrybucji używają tej nazwy, jednakże nadal istnieje możliwość bootowania initrd.img lub bez opcji -l.

Zaktualizowano programy: lilosetup-0.2.9.1, testdisk-6.13, linux-3.1.2.