Parted Magic 2012_05_14

Parted Magic 2012_05_14

przez -
0 472
Parted Magic

Patrick Verner ogłosił wydanie Parted Magic 2012_05_14, nowej wersji specjalistycznej dystrybucji Linuksa, która działa jako LiveCD, a jej zadaniem jest zarządzanie dyskami oraz partycjami. Najnowsza wersja posiada bardzo dużo zmian. Pojawiło się nowe jądro Linux 3.3.6, X.Org Server 1.12.1, SpaceFM zastąpiło PCManFM-Mod, Udisks zastąpił PMount, opcjonalna zapora sieciowa dla połączeń przewodowych. Aby ją uaktywnić trzeba nacisnąć TAB i dodać “firewall” na pierwszym ekranie bootowania.

Cały ruch przychodzący jest blokowany. Dodano także glibc 2.15 i Mesa 8.0.2.