Parted Magic 2012_3_24

Parted Magic 2012_3_24

przez -
0 470
Parted Magic

Patrick Verner ogłosił wydanie Parted Magic 2012_3_24, nowej wersji specjalistycznej dystrybucji Linuksa, która działa jako LiveCD, a jej zadaniem jest zarządzanie dyskami oraz partycjami, zawiera poważną zmianę w zatłoczonym multi-boot CD. Dodano jądro Linux 3.2.13, Firefox 11, nwipe 0.08, i e2fsprogs. Pojawiły się nowe sterowniki X.Org: 1.42.1xf86-input-keyboard-1.6.1, xf86-video-openchrome-0.2.905, xf86-video-wsfb-0.4.0, xf86-video-glint-1.2.7, xf86-video-modesetting-0.2.0, i xf86-video-vmware-11.99.901.

Dodano Pasek programów 1.11.1 i md5seep 4.1. Udoskonalono pmagic_shred_zero, pmagic_wipe, pmagic_wipe_part i pmagic_erase. Naprawiono problemy i interakcję z BusyBox i Clonezilla, a Mount Partitions montuje poprawnie partycje LVM.