Parted Magic 5.10

Parted Magic 5.10

przez -
0 407
Parted Magic

Patrick Verner poinformował o wydaniu systemu Parted Magic 5.10. Dystrybucja ta funkcjonuje jako LiveCD i jest przeznaczona do diagnostyki i zarządzania dyskami. Najważniejszymi zmianami jest dodanie nowego jądra 2.6.37, zaktualizowany GParted 0.8.0. oraz powrót do Firefox, jako domyślnej przeglądarki. Prócz tego zaktualizowano FSArchiver 0.6.12, gzip 1.4, hdparm 9.37, xz 5.0.1, Conky 1.8.1, NTFS-3G 2011.1.15, gDisk 0.6.14, HDT 0.4.1, Squashfs 4.1.

Dodano reglookup-0.12.0, firefox-3.6.13, i ntp-4.2.6p3 (ntpd startuje domyślnie na początku uruchamiania systemu).

Naprawiono również błąd “shred” w menu “Erase Disk”, usunięto katalog boot/isolinux ( d teraz jest używany boot/syslinux i syslinux.cfg) oraz plik /root/.conkyrc przeniesiono do /etc/conky/conky.conf. Usunięto pomniejsze błędy.