Domyślnie polecenie cp, służące do kopiowania plików oraz katalogów nie posiada paska postępu swojej pracy. Od zawsze to była wielka wada polecenia. Ciężko było oszacować kiedy plik zostanie skopiowany, czy proces kopiowania nadal trwa. Na szczęście istnieją inne polecenia, które rozwiązały ten problem.

Zawsze można skorzystać z narzędzia pv, które służy do łączenia plików lub wejścia standardowego, do wyjścia standardowego z monitoringiem. Polecenie to posiada wiele ciekawych przełączników, które służą do wizualizacji postępu kopiowania. Najprościej jest wydać polecenie:

paszczak000@muszelka:~$ pv -p /media/tatsuke/debian.iso > /dev/null 
[==============================================================>                                            ] 42%

Oczywiście istnieją też inne parametry dla polecenia np:

-t, --timer        show elapsed time
 -e, --eta         show estimated time of arrival (completion)
 -r, --rate        show data transfer rate counter
 -b, --bytes        show number of bytes transferred

Dzięki nim można dodać dodatkowe informacje do paska postępu jak np. szybkość transferu pliku, czas pozostały do ukończenia operacji lub czas jaki upłynął od początku procesu kopiowania.

paszczak000@muszelka:~$ pv -p -r -t -e /media/tatsuke/debian.iso > /dev/null 
0:00:04 [22,1MB/s] [======================================>                                        ] 33% ETA 0:00:08

Kolejną próbą stworzenia jakiś informacji na temat postępu kopiowania było zaciągnięcie do pracy polecenia curl. Wystarczy napisać bardzo prosty skrypt, którego parametrami są plik wyjściowy oraz plik docelowy.

#!/bin/bash
curl "file://$1" -o "$2"[/bash]
Wynikiem działania polecenia jest tabelka z informacjami na temat procesu kopiowania.
paszczak000@muszelka:~$ ./curl.sh /media/tatsuke/debian.iso /dev/null
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 31 367M  31 115M  0   0 21.6M   0 0:00:16 0:00:05 0:00:11 21.7M

Na szczęście za pomocą Basha można narysować pasek postępu kopiowania pliku. Pierwszą metodą jaką znalazłem było wykorzystanie narzędzia strace oraz Awk w skrypcie:

#!/bin/sh
cp_p()
{
  set -e
  strace -q -ewrite cp -- "${1}" "${2}" 2>&1 \
   | awk '{
	  count += $NF
      if (count % 10 == 0) {
        percent = count / total_size * 100
        printf "%3d%% [", percent
        for (i=0;i<=percent;i++)          printf "="        printf ">"
        for (i=percent;i<100;i++)
         printf " "
        printf "]\r"
      }
     }
     END { print "" }' total_size=$(stat -c '%s' "${1}") count=0
}

Skrypt potrafi kopiować tylko pojedyncze pliki. Czasami zatrzymuje się na 99% i nie działa poprawnie, dlatego należy go stosować z rozwagą. Wynikiem działania polecenia jest:

paszczak000@muszelka:~$ ./cp_p /mnt/raid/pub/iso/debian/debian-2.2r4potato-i386-netinst.iso /dev/null
 76% [===========================================>          ]

Więcej tego typu szalonych pomysłów można znaleźć na stronie linuxquestions.org

.

Linki