PHP 5.3.3

PHP 5.3.3

przez -
2 708
PHP

Zespół odpowiedzialny za rozwój PHP ogłosił wydanie kolejnej wersji. Nowa wersja stawia na poprawienie stabilności i bezpieczeństwa. Poprawione zostało 145 błędów, m.in. błędy w pamięci, przepełnienie bufora.  Pojawiło się 13 nowych dodatków (m.in. dodano FastCGI Process Manager (FPM)). Aktualizacji uległy również takie rozszerzenia jak PCRE i sqlite.

Ważnym odnotowania jest dodanie niekompatybilnej wstecz modyfikacji. Dotyczy ona metod, które nazywają się tak samo, jak ostatni element nazwy klasy umieszczonej w przestrzeni nazw. PHP nie traktuje ich już jako konstruktora, lecz tak jak każdą inną metodę.

<?php

namespace Foo;

class Bar {

public function Bar() {

// konstruktor w PHP 5.3.0-5.3.2

// zwykła metoda w PHP 5.3.3

}

}

?>

Pełna lista zmian w pliku changelog.