PHP 5.3.9

PHP 5.3.9

przez -
0 499
PHP

Wydano PHP 5.3.9, obiektowy i skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera www, ale może być również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

Nowa wersja poprawia ponad 90 znalezionych błędów i ogólną stabilność. Dodano dyrektywę max_input_vars, aby zapobiec atakom bazującym na kolizjach hash, oraz poprawiono błąd z przepełnieniem zmienne całkowitej podczas interpretowania nieprawidłowego nagłówka exif. Dokonano wielu zmian w module FPM SAPI. Poprawiono błąd związany z automatycznym ładowaniem is_a(), a także nowym opcjonalnym trzecim argumentem is_a i is_subclass_of. Rozwiązano także problem z mysqlnd, który nie mógł zostać zbudowany do współdzielenia.