PHP 5.6.0 z wieloma nowościami

PHP 5.6.0 z wieloma nowościami

przez -
23 1311
PHP

Ogłoszono wydanie PHP 5.6.0. Wprowadzeno nowy operator ** (do potęgi). Uczyniono kodowanie UTF-8 domyślnym w ramach całego PHP (default_charset). Od teraz można wielokrotnie korzystać w ramach wywołania aplikacji z php://input, nie jest ono czyszczone po pierwszym użyciu. W GMP (GNU Multiple Precision) można użyć operatora +, który został przeciążony. Dodano funkcję hash_equals(), która ma za zadanie porównać 2 zakodowane hasła zawsze w tym samym, stałym czasie. Dodano również obsługę algorytmu hashującego gost-crypto.

Udoskonalono obsługę SSL/TLS w PHP 5.6 (m.in. łagodzenie ataków renegocjacji TLS, obsługa certyfikatów fingerprint).