phpMyAdmin 3.4.7

phpMyAdmin 3.4.7

przez -
0 247
Bazy danych, baza danych

Wydano kolejną wersję phpMyAdmin 3.4.7 – narzędzia służącego do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisanego w języku PHP. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GPL. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym.

Najnowsza wersja to poprawki znalezionych błędów. Poprawiono linki w nawigacji, zmianę nazwy widoku, błędne ikony w wyglądzie. Uzupełniono brakujące formaty plików DOC oraz linki do PHP w dokumentacji. Naprawiono problemy z eksportem bazy danych do PDF oraz bzip2. Dodano opcję ustawienia języka w URL.