phpMyAdmin 3.5

phpMyAdmin 3.5

przez -
0 413
Bazy danych, baza danych

Wydano kolejną wersję phpMyAdmin 3.5.0 – narzędzia służącego do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisanego w języku PHP. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GPLv2. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym.

Udoskonalono interfejs użytkownika, dodając możliwość zmiany położenia kolumn. Pojawiło się również zapamiętywanie przez system ostatnio otwartych tabel i ich położenia. Przyspieszono uruchamianie operacji bazodanowych z efektami AJAX, chroniąc jednocześnie aplikację przez kompletnym przeładowaniem strony, podczas wyświetlania wyników. Strona statusu serwera została przeorganizowana, oraz udoskonalono wsparcie dla zapisanych procedury, wydarzeń i wyzwalaczy.

Dodano wsparcie dla openGIS oraz serwera baz danych Drizzle. Drizzle to fork MySQL z 2008 roku, który osiągnął status ogólnej dostępności około rok temu.