Bazy danych, baza danych

Ogłoszono wydanie phpMyAdmin 4.5.0, narzędzia służącego do łatwego zarządzania bazą danych MySQL. Aplikacja jest napisana w języku PHP, a prezentacja danych odbywa się z użyciem technologii Ajax. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym.

Najważniejsze zmiany, jakie zaszły:

 • Udoskonalono funkcję Console
 • Pojawiło się sprawdzanie danych przed ich importem
 • Dodano operację CHECKSUM TABLE
 • Dokonano optymalizacji w działaniu i szybkości
 • Dodano debugowanie SQL w Console
 • Pojawiła się możliwość eksportu jednego pliku na tabelę i jednego pliku na bazę danych
 • Dodano lub udoskonalono wsparcie dla kilku funkcji MariaDB
 • Dodano obsługę SHA256 w haśle
 • Ulepszono przechowywanie danych w pamięci podręcznej, podczas aktualizowania phpMyAdmin
 • Dodano wsparcie dla wirtualnych kolumn
 • Naprawiono sporo błędów