PHP

RPM PHPUnit 7.5 jest dostępne w remi repozytorium Fedory ≥ 26 i dla Enterprise Linux (CentOS, RHEL…).

Dokumentacja znajduje się tutaj:

Ta nowa wersja wymaga PHP ≥ 7.1 i nie jest kompatybilna z starymi wersjami, więc pakiet jest przeznaczony do instalowania obok wersji 5 i 6.

Instalacja Fedory:
dnf --enablerepo=remi install phpunit7

Instalacja Enterprise Linux:
yum --enablerepo=remi install phpunit7

To narzędzie jest istotnym elementem PHP QA w Fedorze. Ta wersja będzie szybko dostępna w Fedorze 29.

Podobne artykuły

TP link M7200

przez -
1 378

przez -
0 629

Brak komentarzy

Odpowiedz