Polska nie zgadza się na patentowanie oprogramowania

Polska nie zgadza się na patentowanie oprogramowania

przez -
0 1025
Świat

Polska wycofała swoje poparcie dla niejasnego projektu prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej na terenie UE. Mowa tutaj o projekcie dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. Projekt zdążył już spowodować spore zamieszanie, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, czy ochroną patentową zostały objęte programy komputerowe, czy też nie.

W związku z niejasnymi zapisami Rada Ministrów oświadczyła: Z uwagi na liczne niejasności i sprzeczności dotyczące obecnego projektu dyrektywy, Polska nie może poprzeć jego brzmienia, które zostało przyjęte w głosowaniu Rady 18 maja 2004 r. Jednocześnie Polska zdecydowanie opowiada się za jednoznacznymi instrumentami prawnymi, gwarantującymi, że wynalazki realizowane przy pomocy komputera będą posiadały zdolność patentową. Jednak ponad wszelką wątpliwość program komputerowy lub jego fragment nie będą mogły być patentowane.

Oznacza to, ni mniej ni więcej, że rząd Polski popiera ochronę patentową, nie zgadza się jednak na patentowanie oprogramowania komputerowego ani jego fragmentów. Bez poparcia Polski do uchwalenia projektu brakuje aż 16 głosów.

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Odpowiedz