Postfix 2.11.0 z obsługą baz danych LMDB i nowymi funkcjami

Postfix 2.11.0 z obsługą baz danych LMDB i nowymi funkcjami

przez -
2 406
Mail, poczta, majl

Ogłoszono wydanie serwera poczty elektronicznej Postfix 2.11.0, który jest odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie elektronicznych wiadomości. Postfix obsługuje protokoły komunikacyjne SMTP, LMTP, IPv6, TLS, SASL, skrzynki pocztowe w formacie Maildir oraz mbox, szereg mechanizmów używanych do wykrywania i usuwania spamu oraz różne bazy danych. Aplikacja wydawana jest na licencji IBM Public License.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano obsługę weryfikacji certyfikatu serwera PKI-less TLS z DANE (DNS-based Authentication of Named Entities), gdzie klucz publiczny lub certyfikat serwera są identyfikowane poprzez DNSSEC lookup. Wymaga to posiadania DNS resolver, który uwierzytelnia odpowiedzi DNSEC.
  • Dodano obsługę baz danych LMDB, które zostały zaprojektowane, jako część OpenLDAP. LMDB pozwala na współdzielenie zawartości
  • Dodano nową funkcję postscreen_dnsbl_whitelist_threshold
  • Funkcja recipient_delimiter otrzymała obsługę różnych separatorów
  • Dodano obsługę master.cf query/update, aby mieć dostęp do atrybutów usługi

Postfix 2.7 nie jest już więcej aktualizowany i rozwijany.