PostgreSQL 8.3.1, 8.4.11, 9.0.7 i 9.1.3

PostgreSQL 8.3.1, 8.4.11, 9.0.7 i 9.1.3

przez -
0 727
PostgreSQL

PostgreSQL Global Development Group ogłosiła wydanie PostgreSQL 9.1.3, PostgreSQL 9.0.7, PostgreSQL 8.4.11 i PostgreSQL 8.3.18. PostgreSQL to jeden z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, który został opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. Zalicza się do baz typu RDBMS z rozszerzeniami obiektowymi.

Poprawiono błędy: binarna replikacja i hot standby, GIN, WITH, foreign data wrappers, PL/pgsql, PL/python, typ danych inet, pgcrypto, pg_upgrade, pg_restore i pg_dump.

Brak komentarzy

Odpowiedz