PostgreSQL 9.1

PostgreSQL 9.1

przez -
2 1196
PostgreSQL

Największą zmianą w serwerze PostgreSQL 9.1 jest dodanie wsparcia dla synchronicznej replikacji. Po każdej transakcji, serwer master czeka póki nie dostanie potwierdzenia od serwera slave, że dane zostały zapisane do logu. Zwiększa to niezawodność takiej replikacji, lecz kosztem zmniejszenia wydajności całego mechanizmu. Również dzięki nowym uprawnieniom dowolny użytkownik może uruchomić replikację danych. Wcześniej potrzebne były do tego uprawnienia superużytkownika.

Kolejną nowością są tak zwane unlogged tables (nielogujące tabele). Serwer podczas zapisu danych to takich tabel, nie prowadzi dziennika logów, przez co zapis do takiej tabeli jest zdecydowanie szybszy. Można ją wykorzystać jako swego rodzaju bufor.

Usprawnione zostało również sortowanie. Pełna lista zmian dostępna jest w nocte o wydaniu.

2 Komentarze

Odpowiedz